Szkoła Podstawowa w Toporzysku im. Jana Kochanowskiego

CHRONIMY DZIECI

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje (m.in. żłobki, przedszkola, szkoły) i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Nasza szkoła w 2016 roku przystąpiła do realizacji programu Chronimy Dzieci.

W ramach jego realizacji zostanie opracowana Polityka ochrony dzieci obowiązująca w naszej szkole. Treści w niej zawarte zostaną poddane konsultacjom rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że: 

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

Gdy wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone zadzwoń!

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116 111

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100

Fundacja Dzieci Niczyje 22 616-19-69

Centrum Interwencyjnego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 22 626-94-19

Rzecznik Praw Dziecka 22 696-55-42

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 22 826-10-16

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

 

PRAWA DZIECKA

1.Prawo dziecka do życia i przeżycia.

2.Do ochrony przed torturami, okrutnym nieludzkim lub poniżającym traktowaniem lub karaniem.

3.Do ochrony przed wszelkimi formami przemocy.

4.Do rejestracji jego urodzenia, nazwiska, do uzyskania obywatelstwa oraz poznania swoich rodziców.

5.Do zachowania swej tożsamości.

6.Do przebywania razem ze swoimi rodzicami.

7.Prawo dziecka pozbawionego środowiska rodzinnego do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa.

8.Do wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach, które go dotyczą.

9.Prawo dziecka do wolności myśli, sumienia, religii.

10.Prawo dziecka do prywatności.

11.Prawo dziecka do zrzeszania się.

12.Prawo dziecka do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia, udogodnień w zakresie leczenia chorób, rehabilitacji zdrowotnej.

13.Prawo dziecka do poziomu życia odpowiadającemu jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu.

14.Prawo dziecka do korzystania z systemu zabezpieczenia społecznego.

15.Prawo dziecka do nauki.

16.Prawo dziecka do wypoczynku, czasu wolnego.

 

     W naszej placówce szczególnie dbamy o bezpieczeństwo dzieci. W tym celu organizujemy zajęcia edukacyjne w grupach dotyczące praw dziecka, przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Realizujemy program profilaktyczny: „Bezpieczny Skrzat”. Dbamy także, aby rodzina pozostawała nadal instytucją zapewniającą dziecku miłość, szacunek i bezpieczeństwo.

     W kolejnych miesiącach będziemy konsekwentnie realizować dalsze założenia programu. Zwieńczeniem naszych działań będzie uzyskanie certyfikatu programu „Chronimy Dzieci”, na co liczymy

 

Koordynatorzy programu:

mgr Anna Szczesiak

mgr Łukasz Kolaniak

Polecane strony

      MEN

Kuratorium Oświaty
Parafia w Toporzysku
Inspektor Ochrony Danych

Dariusz Kozłowski

e-mail: dariusz.kozlowski@cbi24.pl

Dziennik

Farmona

Zakończenie Roku Szkolnego Za:

Licznik odwiedzin

233129
DzisiajDzisiaj65
W tym miesiącuW tym miesiącu1512
WszystkieWszystkie233129

Projekty, programy i akcje