Szkoła Podstawowa w Toporzysku im. Jana Kochanowskiego

ŚWIETLICA

Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 25 uczniów
Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:

•        właściwa organizacja czasu po lekcjach,
•        kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
•        rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
•        wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
•        udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
•        organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
•        współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym.
       Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym, są aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność. Nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują - słowem rozwijają twórcze podejście do czekających je zadań.
      Uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych   w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.


Polecane strony

      MEN

Kuratorium Oświaty
Parafia w Toporzysku
Inspektor Ochrony Danych

Dariusz Kozłowski

e-mail: dariusz.kozlowski@cbi24.pl

Dziennik

Farmona

Zakończenie Roku Szkolnego Za:

Licznik odwiedzin

232412
DzisiajDzisiaj62
W tym miesiącuW tym miesiącu795
WszystkieWszystkie232412

Projekty, programy i akcje