Szkoła Podstawowa w Toporzysku im. Jana Kochanowskiego

WYMAGANIA NA EGZAMINACH ÓSMOKLASISTY – INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

Arkusze egzaminacyjne - egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Zmiany w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.:

Język polski

·         Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

·         Czas trwania: 120 minut.

·         Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
część 2: wypracowanie – 20 pkt.

·         Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.

·         W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

·         Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

·         Czas trwania: 100 minut.

·         Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

·         Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

·         Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

·         Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.

·         Czas trwania: 90 minut.

·         Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.

·         Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

 

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 :

https://www.gov.pl/attachment/00442db4-afaf-4948-8361-0fd144fc41e3

Polecane strony

      MEN

Kuratorium Oświaty
Parafia w Toporzysku
Inspektor Ochrony Danych

Dariusz Kozłowski

e-mail: dariusz.kozlowski@cbi24.pl

Dziennik

Farmona

Zakończenie Roku Szkolnego Za:

Licznik odwiedzin

233133
DzisiajDzisiaj69
W tym miesiącuW tym miesiącu1516
WszystkieWszystkie233133

Projekty, programy i akcje