Szkoła Podstawowa w Toporzysku im. Jana Kochanowskiego

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 983) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,w szkole będą organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  tj. język polski, matematyka, język angielski obejmujące klasy IV – VIII. Zajęcia będą organizowane od września do grudnia 2021 r. po zajęciach lekcyjnych (raz w tygodniu).

 

Zajęcia będą prowadzone w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów danej klasy , może być to także grupa międzyklasowa, międzyoddziałowa.  Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie do 6.09. 2021 r. Wzór deklaracji  - do pobrania.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH

Polecane strony

      MEN

Kuratorium Oświaty
Parafia w Toporzysku
Inspektor Ochrony Danych

Dariusz Kozłowski

e-mail: dariusz.kozlowski@cbi24.pl

Dziennik

Farmona

Zakończenie Roku Szkolnego Za:

Licznik odwiedzin

233124
DzisiajDzisiaj60
W tym miesiącuW tym miesiącu1507
WszystkieWszystkie233124

Projekty, programy i akcje