Szkoła Podstawowa w Toporzysku im. Jana Kochanowskiego

NOWY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI DO CEEB

Właściciele budynków zobowiązani są do składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczący źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych (formularz A) i niemieszkalnych (formularz B). Obowiązek ten rozpoczął się z dniem 1 lipca 2021r.
 
Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację w formie elektronicznej lub papierowej.
Deklaracja zawiera podstawowe dane dotyczące nieruchomości m.in.: dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon, adres e-mail, dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa. Obowiązuje wzór deklaracji z podziałem na: budynki i lokale mieszkalne (formularz A), budynki i lokale niemieszkalne  (formularz B).
 
Termin złożenia deklaracji wynosi 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 roku) w przypadku budynków już istniejących, natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów i w przypadku wymiany źródła ciepła termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
 
Deklaracje można złożyć:
- w formie papierowej – dla budynków zlokalizowanych na terenie gminy Jordanów należy złożyć Wójtowi Gminy Jordanów,
- w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego), dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/
 

 

Więcej informacji na temat CEEB zamieszczono na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

formularz A- BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

formularz B- BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE

Polecane strony

      MEN

Kuratorium Oświaty
Parafia w Toporzysku
Inspektor Ochrony Danych

Dariusz Kozłowski

e-mail: dariusz.kozlowski@cbi24.pl

Dziennik

Farmona

Zakończenie Roku Szkolnego Za:

Licznik odwiedzin

232292
DzisiajDzisiaj15
W tym miesiącuW tym miesiącu675
WszystkieWszystkie232292

Projekty, programy i akcje